.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / oleski, pow. / Rudniki, gm.
Rudniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8571
Powierzchnia: 100.52 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6780
Liczba wydanych kart: 2854
 42.09%
brak26.52%28.58%30.64%32.70%34.76%36.82%38.88%40.94%43.00%45.06% 
............
danych28.57%30.63%32.69%34.75%36.81%38.87%40.93%42.99%45.05%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Cieciułów, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki117946946946539.78
2Żytniów, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego111642642641738.17
3Rudniki, Gimnazjum Publiczne168176076075245.21
4Dalachów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II132161161160746.25
5Jaworzno, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika148358858858739.65
=   6780  2854  2854  2828  42.09 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca