.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / brzeski, pow. / Olszanka, gm.
Olszanka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4986
Powierzchnia: 92.61 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3845
Liczba wydanych kart: 1734
Liczba głosów oddanych: 1733
Liczba głosów ważnych: 1718
 45.10%
brak41.51%42.30%43.09%43.88%44.67%45.46%46.25%47.04%47.83%48.62% 
............
danych42.29%43.08%43.87%44.66%45.45%46.24%47.03%47.82%48.61%49.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.64
2BOROWSKI Marek Stefan995.76
3BUBEL Leszek Henryk30.17
5ILASZ Liwiusz Marian40.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander57933.70
7KALINOWSKI Jarosław714.13
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard110.64
9LEPPER Andrzej Zbigniew46827.24
11PYSZKO Jan20.12
12SŁOMKA Adam Andrzej10.06
13TUSK Donald Franciszek46727.18
14TYMIŃSKI Stanisław20.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Pogorzeli175380080079745.64
2Świetlica Wiejska w Czeskiej Wsi125552952952142.15
3Świetlica Wiejska w Przylesiu83740540440048.39
  Olszanka, gm. 3845 1734 1733 1718 45.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca