.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / brzeski, pow. ...
brzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 92623
Powierzchnia: 876.52 km2
Zaludnienie: 105 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 73185
Liczba wydanych kart: 33660
Liczba głosów oddanych: 33645
Liczba głosów ważnych: 33439
 45.99%
brak41.51%42.30%43.09%43.88%44.67%45.46%46.25%47.04%47.83%48.62% 
............
danych42.29%43.08%43.87%44.66%45.45%46.24%47.03%47.82%48.61%49.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora3571.07
2BOROWSKI Marek Stefan31689.47
3BUBEL Leszek Henryk430.13
5ILASZ Liwiusz Marian820.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1053231.50
7KALINOWSKI Jarosław4301.29
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard5191.55
9LEPPER Andrzej Zbigniew558316.70
11PYSZKO Jan260.08
12SŁOMKA Adam Andrzej180.05
13TUSK Donald Franciszek1262837.76
14TYMIŃSKI Stanisław530.16
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
160101Brzeg, m.3137615475154731539449.32
160103Grodków, gm.1555364576456640941.52
160104Lewin Brzeski, gm.1039945054494447143.32
160105Lubsza, gm.683329402940291743.03
160106Olszanka, gm.384517341733171845.10
160102Skarbimierz, gm.517925492549253049.22
  brzeski, pow. 73185 33660 33645 33439 45.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca