.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sterdyń, gm.
Sterdyń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4968
Powierzchnia: 130.03 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3962
Liczba wydanych kart: 2052
Liczba głosów oddanych: 2052
Liczba głosów ważnych: 2037
 51.79%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora221.08
2BOROWSKI Marek Stefan974.76
3BUBEL Leszek Henryk40.20
5ILASZ Liwiusz Marian50.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander53226.12
7KALINOWSKI Jarosław31415.41
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard120.59
9LEPPER Andrzej Zbigniew77337.95
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek27513.50
14TYMIŃSKI Stanisław20.10
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Sterdyni198094494494247.68
2Szkoła Podstawowa w Kiełpińcu44025825825458.64
3Szkoła Podstawowa w Łazowie63536136135856.85
4Remiza OSP w Paderewku25313913913854.94
5Budynek poszkolny w Starym Ratyńcu45823523523151.31
6Remiza OSP w Kamieńczyku19611511511458.67
  Sterdyń, gm. 3962 2052 2052 2037 51.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca