.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sterdyń, gm.
Sterdyń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4968
Powierzchnia: 130.03 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3962
Liczba wydanych kart: 2052
 51.79%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Sterdyni198094494494247.68
2Szkoła Podstawowa w Kiełpińcu44025825825458.64
3Szkoła Podstawowa w Łazowie63536136135856.85
4Remiza OSP w Paderewku25313913913854.94
5Budynek poszkolny w Starym Ratyńcu45823523523151.31
6Remiza OSP w Kamieńczyku19611511511458.67
=   3962  2052  2052  2037  51.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca