.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Brok, gm.
Brok, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2916
Powierzchnia: 110.21 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2294
Liczba wydanych kart: 1225
Liczba głosów oddanych: 1225
Liczba głosów ważnych: 1211
 53.40%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.83
2BOROWSKI Marek Stefan564.62
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian30.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander55746.00
7KALINOWSKI Jarosław292.39
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard50.41
9LEPPER Andrzej Zbigniew28023.12
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek27022.30
14TYMIŃSKI Stanisław10.08
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 5092449749749453.79
2Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym nr 8641921721721251.79
3Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 5095151151150553.73
  Brok, gm. 2294 1225 1225 1211 53.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca