.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Brok, gm.
Brok, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2916
Powierzchnia: 110.21 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2294
Liczba wydanych kart: 1225
 53.40%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 5092449749749453.79
2Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym nr 8641921721721251.79
3Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ul. Jana Pawła II nr 5095151151150553.73
=   2294  1225  1225  1211  53.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca