.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Ostrów Mazowiecka, m.
Ostrów Mazowiecka, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23244
Powierzchnia: 22.09 km2
Zaludnienie: 1052 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 17934
Liczba wydanych kart: 8115
Liczba głosów oddanych: 8115
Liczba głosów ważnych: 8057
 45.25%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1141.41
2BOROWSKI Marek Stefan80610.00
3BUBEL Leszek Henryk80.10
5ILASZ Liwiusz Marian100.12
6KACZYŃSKI Lech Aleksander368445.72
7KALINOWSKI Jarosław1622.01
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1031.28
9LEPPER Andrzej Zbigniew88010.92
11PYSZKO Jan50.06
12SŁOMKA Adam Andrzej30.04
13TUSK Donald Franciszek226728.14
14TYMIŃSKI Stanisław150.19
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Liga Obrony Kraju, ul. Różańska202691091090244.92
2Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów185080780780543.62
3Przedszkole Nr 1, ul. Batorego213088188187641.36
4Przedszkole Nr 2, ul. Zwycięstwa212797797796945.93
5Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego209897597597046.47
6Zespół Szkół Nr 2, ul. Kościuszki210292992992444.20
7Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska221311021102109349.80
8Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki209110411041103149.78
9Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty119344644644237.38
10Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy ul. Dubois 6810447474545.19
  Ostrów Mazowiecka, m. 17934 8115 8115 8057 45.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca