.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Ostrów Mazowiecka, m.
Ostrów Mazowiecka, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23244
Powierzchnia: 22.09 km2
Zaludnienie: 1052 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 17934
Liczba wydanych kart: 8115
 45.25%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Liga Obrony Kraju, ul. Różańska202691091090244.92
2Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów185080780780543.62
3Przedszkole Nr 1, ul. Batorego213088188187641.36
4Przedszkole Nr 2, ul. Zwycięstwa212797797796945.93
5Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego209897597597046.47
6Zespół Szkół Nr 2, ul. Kościuszki210292992992444.20
7Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska221311021102109349.80
8Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki209110411041103149.78
9Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty119344644644237.38
10Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy ul. Dubois 6810447474545.19
=   17934  8115  8115  8057  45.25 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca