.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / zgierski, pow. / Ozorków, gm.
Ozorków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6483
Powierzchnia: 95.17 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5117
Liczba wydanych kart: 2476
Liczba głosów oddanych: 2475
Liczba głosów ważnych: 2456
 48.39%
brak41.45%42.53%43.61%44.69%45.77%46.85%47.93%49.01%50.09%51.17% 
............
danych42.52%43.60%44.68%45.76%46.84%47.92%49.00%50.08%51.16%52.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora180.73
2BOROWSKI Marek Stefan1576.39
3BUBEL Leszek Henryk30.12
5ILASZ Liwiusz Marian40.16
6KACZYŃSKI Lech Aleksander67527.48
7KALINOWSKI Jarosław592.40
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard331.34
9LEPPER Andrzej Zbigniew103842.26
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej30.12
13TUSK Donald Franciszek45618.57
14TYMIŃSKI Stanisław90.37
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu168974674673944.17
2Zespół Szkół w Modlnej70835335335149.86
3Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli121464464463853.05
4Zespół Szkół w Solcy Wielkiej150673373272848.67
  Ozorków, gm. 5117 2476 2475 2456 48.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca