.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / zgierski, pow. ...
zgierski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 159479
Powierzchnia: 853.71 km2
Zaludnienie: 186 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 129817
Liczba wydanych kart: 62682
Liczba głosów oddanych: 62655
Liczba głosów ważnych: 62221
 48.28%
brak41.45%42.53%43.61%44.69%45.77%46.85%47.93%49.01%50.09%51.17% 
............
danych42.52%43.60%44.68%45.76%46.84%47.92%49.00%50.08%51.16%52.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora9361.50
2BOROWSKI Marek Stefan754212.12
3BUBEL Leszek Henryk1160.19
5ILASZ Liwiusz Marian1260.20
6KACZYŃSKI Lech Aleksander2058333.08
7KALINOWSKI Jarosław9801.58
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard10671.71
9LEPPER Andrzej Zbigniew1048916.86
11PYSZKO Jan390.06
12SŁOMKA Adam Andrzej390.06
13TUSK Donald Franciszek2020332.47
14TYMIŃSKI Stanisław1010.16
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102004Aleksandrów Łódzki, gm.2111610072100631000947.70
102005Głowno, gm.393416311631162241.46
102001Głowno, m.1252853965388536343.07
102006Ozorków, gm.511724762475245648.39
102002Ozorków, m.1692376377635756745.13
102007Parzęczew, gm.413018771877186545.45
102008Stryków, gm.964942794279424544.35
102009Zgierz, gm.854743084307427150.40
102003Zgierz, m.4787325006250002482352.23
  zgierski, pow. 129817 62682 62655 62221 48.28

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca