.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / kraśnicki, pow. / Urzędów, gm.
Urzędów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8952
Powierzchnia: 119.06 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6961
Liczba wydanych kart: 3371
Liczba głosów oddanych: 3371
Liczba głosów ważnych: 3344
 48.43%
brak41.92%42.99%44.06%45.13%46.20%47.27%48.34%49.41%50.48%51.55% 
............
danych42.98%44.05%45.12%46.19%47.26%48.33%49.40%50.47%51.54%52.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora220.66
2BOROWSKI Marek Stefan952.84
3BUBEL Leszek Henryk80.24
5ILASZ Liwiusz Marian60.18
6KACZYŃSKI Lech Aleksander128638.46
7KALINOWSKI Jarosław1865.56
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard341.02
9LEPPER Andrzej Zbigniew123636.96
11PYSZKO Jan60.18
12SŁOMKA Adam Andrzej30.09
13TUSK Donald Franciszek45813.70
14TYMIŃSKI Stanisław40.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Boby-Kolonia lokal Szkoły Podstawowej86837937937943.66
2Bęczyn lokal Szkoły Podstawowej70741241240858.27
3Moniaki lokal Szkoły Podstawowej92637837837740.82
4Popkowice lokal budynku wielofunkcyjnego97246146145747.43
5Popkowice lokal DPS18881817743.09
6Skorczyce lokal Zespółu Szkół90541641641345.97
7Urzędów lokal Zespółu Szkół Ogólnokształcących130268868868452.84
8Rankowskie lokal Szkoły Podstawowej109355655654950.87
  Urzędów, gm. 6961 3371 3371 3344 48.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca