.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / kraśnicki, pow. / Urzędów, gm.
Urzędów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8952
Powierzchnia: 119.06 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6961
Liczba wydanych kart: 3371
 48.43%
brak41.92%42.99%44.06%45.13%46.20%47.27%48.34%49.41%50.48%51.55% 
............
danych42.98%44.05%45.12%46.19%47.26%48.33%49.40%50.47%51.54%52.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Boby-Kolonia lokal Szkoły Podstawowej86837937937943.66
2Bęczyn lokal Szkoły Podstawowej70741241240858.27
3Moniaki lokal Szkoły Podstawowej92637837837740.82
4Popkowice lokal budynku wielofunkcyjnego97246146145747.43
5Popkowice lokal DPS18881817743.09
6Skorczyce lokal Zespółu Szkół90541641641345.97
7Urzędów lokal Zespółu Szkół Ogólnokształcących130268868868452.84
8Rankowskie lokal Szkoły Podstawowej109355655654950.87
=   6961  3371  3371  3344  48.43 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca