.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Zalewo, gm.
Zalewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7574
Powierzchnia: 254.34 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5675
Liczba wydanych kart: 1787
 31.49%
brak31.48%33.78%36.08%38.38%40.68%42.98%45.28%47.58%49.88%52.18% 
............
danych33.77%36.07%38.37%40.67%42.97%45.27%47.57%49.87%52.17%54.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Zalewie184476476476041.43
2Zespół Szkół w Zalewie w Zalewie155941241240926.43
3Zespół Szkół w Borecznie139736336335825.98
4Szkoła Podstawowa w Dobrzykach87524824824528.34
=   5675  1787  1787  1772  31.49 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca