.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Lubawa, gm.
Lubawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10637
Powierzchnia: 236.64 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7611
Liczba wydanych kart: 3834
 50.37%
brak31.48%33.78%36.08%38.38%40.68%42.98%45.28%47.58%49.88%52.18% 
............
danych33.77%36.07%38.37%40.67%42.97%45.27%47.57%49.87%52.17%54.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Obrad Urzędu Gminy w Fijewie, 14-260 Lubawa Fijewo 73110152252252247.41
2Zespół Szkół w Prątnicy, 14-260 Lubawa Prątnica 9132867867867451.05
3Szkoła Podstawowa w Rumienicy44219719719344.57
4Szkoła Podstawowa w Złotowie, 14-260 Lubawa Złotowo 6656233533533159.61
5Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, 14-229 Rożental Grabowo 11786135835835841.58
6Szkoła Podstawowa w Rożentalu, 14-229 Rożental Rożental 140a103555155154653.24
7Zespół Szkół w Kazanicach, 14-229 Rożental Kazanice 83a98255755755356.72
8Zespół Szkół w Sampławie, 14-260 Lubawa Sampława 4130063663663248.92
=   7611  3834  3834  3809  50.37 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca