.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Kisielice, gm.
Kisielice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6483
Powierzchnia: 172.8 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4790
Liczba wydanych kart: 1810
 37.79%
brak31.48%33.78%36.08%38.38%40.68%42.98%45.28%47.58%49.88%52.18% 
............
danych33.77%36.07%38.37%40.67%42.97%45.27%47.57%49.87%52.17%54.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Kisielicach, Al.Wojska Polskiego 2190874974974139.26
2Świetlica Wiejska w Limży63623423422936.79
3Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie70428028027839.77
4Szkoła Podstawowa w Goryniu70222122121731.48
5Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimach27111511511042.44
6Szkoła Podstawowa w Łęgowie56921121121037.08
=   4790  1810  1810  1785  37.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca