.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Lubawa, m.
Lubawa, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9343
Powierzchnia: 16.84 km2
Zaludnienie: 554 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 7122
Liczba wydanych kart: 3876
 54.42%
brak31.48%33.78%36.08%38.38%40.68%42.98%45.28%47.58%49.88%52.18% 
............
danych33.77%36.07%38.37%40.67%42.97%45.27%47.57%49.87%52.17%54.48% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Lubawie ul.Rzepnikowskiego 7187898798798052.56
2Kino "Pokój"w Lubawie ul.Kupnera 27147879879879153.99
3Zespół Szkół w Lubawie ul.Gdańska 25183010561056104657.70
4Gimnazjum w Lubawie ul.Św.Barbary 45193610351035102853.46
=   7122  3876  3876  3845  54.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca