.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ełcki, pow. / Prostki, gm.
Prostki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7805
Powierzchnia: 230.47 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5694
Liczba wydanych kart: 1753
 30.79%
brak30.78%32.03%33.28%34.53%35.78%37.03%38.28%39.53%40.78%42.03% 
............
danych32.02%33.27%34.52%35.77%37.02%38.27%39.52%40.77%42.02%43.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach199275175174537.70
2Urząd Gminy Prostki ul.1 Maja 44B127336036035328.28
3Szkoła Podstawowa w Bobrach41213113113031.80
4Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim72117217217023.86
5Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim129633933933126.16
=   5694  1753  1753  1729  30.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca