.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Opatowiec, gm.
Opatowiec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3870
Powierzchnia: 68.41 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3185
Liczba wydanych kart: 1029
 32.31%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Krzczonów141441741741729.49
2Gminny Ośrodek Kultury w Opatowcu110140640640436.88
3Świetlica OSP Rogów67020620620630.75
=   3185  1029  1029  1027  32.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca