.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Kazimierza Wielka, gm.
Kazimierza Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17460
Powierzchnia: 140.59 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 14027
Liczba wydanych kart: 4890
 34.86%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 15, Kazimierza Wielka213489889889042.08
2Publiczne Gimnazjum Samorządowe, ul. Szkolna 22, Kazimierza Wielka101441441441340.83
3Publiczne Gimnazjum Samorządowe, ul. Szkolna 22, Kazimierza Wielka183675175174540.90
4Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 15, Kazimierza Wielka195159559559330.50
5Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach101734334334133.73
6Remiza O.S.P. w Gabułtowie88832232231836.26
7Samorządowa Szkoła Podstawowa w Stradlicach67218418418327.38
8Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie87123723723527.21
9Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie186750350350226.94
10Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sieradzicach82328028027734.02
11Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach88532932932737.18
12Samodzielny Publiczny zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 126934343449.28
=   14027  4890  4890  4858  34.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca