.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Moszczenica, gm.
Moszczenica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4883
Powierzchnia: 37.6 km2
Zaludnienie: 129 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3630
Liczba wydanych kart: 1648
 45.40%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury i Biblioteki (sala nr 1), Moszczenica143269469368648.46
2Ośrodek Kultury i Biblioteki (sala nr 2), Moszczenica114346946946841.03
3Zespół Szkół, Staszkówka105548548548145.97
=   3630  1648  1647  1635  45.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca