.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Bobowa, gm.
Bobowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9401
Powierzchnia: 49.84 km2
Zaludnienie: 188 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6648
Liczba wydanych kart: 3492
 52.53%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy (sala obrad), Bobowa212511971197118256.33
2Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Brzana95945645645447.55
3Szkoła Podstawowa, Jankowa70341041040658.32
4Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Siedliska104651851851549.52
5Szkoła Podstawowa, Sędziszowa41918018017642.96
6Szkoła Podstawowa, Stróżna67933733733249.63
7Szkoła Podstawowa, Wilczyska71739439439354.95
=   6648  3492  3492  3458  52.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca