.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / dąbrowski, pow. / Olesno, gm.
Olesno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7792
Powierzchnia: 77.77 km2
Zaludnienie: 100 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5888
Liczba wydanych kart: 2856
 48.51%
brak42.76%43.37%43.98%44.59%45.20%45.81%46.42%47.03%47.64%48.25% 
............
danych43.36%43.97%44.58%45.19%45.80%46.41%47.02%47.63%48.24%48.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie206796896896146.83
2Dom Strażaka w Ćwikowie64432632632650.62
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu41820020020047.85
4Remiza OSP w Zalipiu57325825825445.03
5Szkoła Podstawowa w Wielopolu50824224224247.64
6Remiza OSP w Pilczy Żelichowskiej59628028027846.98
7Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich52829329329255.49
8Budynek Szkoły w Oleśnicy55428928928852.17
=   5888  2856  2856  2841  48.51 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca