.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / dąbrowski, pow. / Gręboszów, gm.
Gręboszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3697
Powierzchnia: 48.63 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2886
Liczba wydanych kart: 1408
 48.79%
brak42.76%43.37%43.98%44.59%45.20%45.81%46.42%47.03%47.64%48.25% 
............
danych43.36%43.97%44.58%45.19%45.80%46.41%47.02%47.63%48.24%48.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie101149649649349.06
2Szkoła Podstawowa w Borusowej63832832832651.41
3Gimnazjum w Woli Żelichowskiej62732332332251.52
4Szkoła Podstawowa w Ujściu Jezuickim61026126126142.79
=   2886  1408  1408  1402  48.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca