.
.
 
 
. .
Akty Prawne / Rozporządzenia i zarządzenia
.
 
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 (Dz.U. z dnia 24 maja 2005 r. Nr 92, poz. 766)
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 (Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr 157, poz. 1323)

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca