.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Ciechanów
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission No. 24 . .
. .
. . . . .  
City Ciechanów 
Address ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów 
Phone  

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Position Title
 1KUBA Andrzej Przewodniczący sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Ciechanowie  
 2TETKOWSKA Małgorzata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie  
 3MALINOWSKA-PACZYŃSKA Małgorzata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie  
 4DOMŻALSKI Kazimierz Członek sędzia Sądu Rejonowego w Mławie  
 5SZYMAŃSKI Andrzej Członek sędzia Sądu Rejonowego w Płońsku  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top