.
.
 
. .
Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kościański, pow. / Śmigiel, gm.
Śmigiel, gm.
Statistics on 30.06.2005
Population: 17559
Area: 189.89 km2
Population density: 92 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 16
Number of polling wards which transmitted the results: 16
Number of people entitled to vote: 13405
Number of ballot papers issued: 6386
 47.64%
lack45.62%46.40%47.18%47.96%48.74%49.52%50.30%51.08%51.86%52.64% 
of data46.39%47.17%47.95%48.73%49.51%50.29%51.07%51.85%52.63%53.42% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 Śmigiel ul. Mickiewicza 2 Liceum Ogólnokształcące, 1451 758 758 742 52.24
2 Śmigiel ul. Konopnickiej 5, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 2111 1039 1039 1021 49.22
3 Śmigiel ul. Leszczyńska 13 Przedszkole Samorządowe, 1541 764 764 758 49.58
4 Żegrówko, ul. Śmigielska 18 Świetlica Wiejska, 748 323 323 319 43.18
5 Morownica ul. Leśna 1, Remiza OSP, 431 209 209 207 48.49
6 Bronikowo ul. Morownicka 26, Zespól Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, 563 248 248 246 44.05
7 Nietążkowo ul. Dudycza 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych, 413 199 199 197 48.18
8 Czacz ul. Parkowa 2, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole 1027 501 500 493 48.78
9 Brońsko 22a, Świetlica Wiejska, 644 220 220 218 34.16
10 Stara Przysieka Druga, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 832 375 375 370 45.07
11 Stare Bojanowo, Dom Wiejski, ul. Główna 34a, 1810 915 915 902 50.55
12 Wonieść 36, Szkoła Podstawowa, 879 397 397 393 45.16
13 Spławie 42, Świetlica RSP, 343 120 120 119 34.99
14 Sierpowo 12, Świetlica Wiejska, 506 263 263 255 51.98
15 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie Oddz. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Kościuszki 37 Śmigiel 36 20 20 18 55.56
16 Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Wonieść 49 70 35 35 32 50.00
=   13405  6386  6385  6290  47.64 
 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results First ballot SEJM SENATE Created by
 top