.
.
 
. .
Wyniki wyborów / Lista wybranych senatorów
.
. . Lista wybranych senatorów . .
. .
. . . . . . . . . . .
Okręg Nr na
liście
Nazwisko i imiona Komitet Liczba
głosów
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1 6 LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 87471 30.98
1 7 MAĆKAŁA Tadeusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 88032 31.18
1 13 ŚLUSARZ Rafał Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 80331 28.46
2 6 LUDWICZUK Roman Edward Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 56261 28.90
2 10 SZYSZKA Mieczysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 71010 36.47
3 7 JAROCH Andrzej Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 127909 33.01
3 12 MISIAK Tomasz Wojciech Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 113203 29.21
3 17 SIDOROWICZ Władysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 107004 27.62
4 10 SIKORSKI Radosław Tomasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 76370 26.14
4 14 ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 59986 20.53
5 8 ŁYCZAK Józef Mikołaj Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81864 28.81
5 13 PERSON Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 58662 20.65
5 18 WOJTCZAK Michał Józef Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 57325 20.18
6 1 BENDER Ryszard Janusz Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 89813 22.64
6 4 CUGOWSKI Krzysztof Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 118440 29.86
6 15 WIERZBICKI Roman Władysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 98302 24.78
7 1 BIELA Adam Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 60133 20.76
7 2 CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 62197 21.47
7 13 PODKAŃSKI Lesław Paweł Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 60346 20.83
8 1 BACHALSKI Dariusz Jacek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 69515 25.54
8 11 MIŁEK Marian Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka 44900 16.50
8 14 RAFALSKA Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88044 32.35
9 10 NIESIOŁOWSKI Stefan Konstanty Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 65342 22.15
9 15 WIĘCŁAWSKA-SAUK Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 105672 35.81
10 10 LISIECKI Bogdan Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 41089 18.53
10 16 RAU Zbigniew Włodzimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 55180 24.89
11 4 GÓRECKI Dariusz Maciej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 56498 19.65
11 13 OWCZAREK Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 47460 16.50
11 17 RYBKA Czesław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 51791 18.01
12 4 BOROŃ Piotr Marian Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 220685 35.79
12 7 GOŁAŚ Andrzej Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 203299 32.97
12 8 GOWIN Jarosław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 157083 25.47
12 14 LEGUTKO Ryszard Antoni Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 229393 37.20
13 1 ADAMCZYK Franciszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 52830 21.11
13 8 KOGUT Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 100248 40.05
14 4 GACEK Urszula Józefa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 51333 22.92
14 16 WIATR Kazimierz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81911 36.58
15 2 BERENT Przemysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 44908 19.57
15 5 FETLIŃSKA Janina Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 78559 34.24
16 7 KARCZEWSKI Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 57610 25.63
16 10 ŁUCZYCKI Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 33188 14.77
17 9 GÓRSKI Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 75477 25.41
17 11 KAWECKI Andrzej Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 72453 24.39
17 13 KRASKA Waldemar Jerzy Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 54260 18.27
18 13 PIESIEWICZ Krzysztof Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 344526 45.30
18 15 ROCKI Marek Dariusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 240072 31.56
18 16 ROMASZEWSKI Zbigniew Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 326442 42.92
18 19 TOMASZEWSKA Ewa Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 281257 36.98
19 1 ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 158780 51.15
19 6 SMOKTUNOWICZ Robert Maciej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 136033 43.82
20 1 CHMIELEWSKI Jarosław Marian Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88710 33.18
20 2 CIECIERSKI Ryszard Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 72167 26.99
20 19 WACH Piotr Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 54083 20.23
21 12 MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 78166 28.58
21 13 PIOTROWICZ Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 67801 24.79
22 2 BENTKOWSKI Aleksander Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 79714 19.76
22 10 MAZIARZ Mieczysław Stanisław Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 93171 23.10
22 12 ORTYL Władysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 133644 33.13
23 12 PUTRA Krzysztof Jakub Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 120757 34.48
23 14 SZAFRANIEC Jan Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 88268 25.21
23 17 ZALEWSKI Ludwik Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 70355 20.09
24 2 BORUSEWICZ Bogdan Michał Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza 101541 29.04
24 10 KURSKA Anna Maria Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 104331 29.84
24 15 PŁAŻYŃSKI Maciej Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 151018 43.20
25 1 ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 121036 32.66
25 13 SZYMAŃSKI Antoni Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 113104 30.52
25 15 WITTBRODT Edmund Kazimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 152024 41.02
26 4 GAŁKOWSKI Janusz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 94165 37.16
26 7 NYKIEL Mirosława Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 67321 26.57
27 6 LASECKI Jarosław Wacław Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 46734 26.20
27 11 RYSZKA Czesław Wincenty Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 42794 23.99
28 5 PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 77860 33.61
28 8 RUDNICKA Jadwiga Julia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 77948 33.65
29 7 MOTYCZKA Antoni Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 59546 26.64
29 12 SZYMURA Jerzy Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 75443 33.75
30 2 BOCHENEK Krystyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 177863 53.28
30 3 KORFANTY Bronisław Jan Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 135778 40.67
30 5 KUTZ Kazimierz Julian Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza 111907 33.52
31 9 SZALENIEC Zbigniew Marian Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 57694 27.39
31 13 ŻELICHOWSKI Czesław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 82368 39.11
32 10 MASSALSKI Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 106334 29.24
32 15 OKŁA Michał Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 66918 18.40
32 21 WŁOSOWICZ Jacek Władysław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 80686 22.19
33 4 GELERT Elżbieta Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 47875 28.59
33 6 SADOWSKI Sławomir Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 57581 34.39
34 5 GÓRECKI Ryszard Józef Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 64587 31.00
34 14 SZMIT Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 66436 31.89
35 1 ADAMCZAK Mirosław Jan Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 52468 18.58
35 17 TRYBUŁA Zbigniew Andrzej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 75683 26.80
35 18 WITCZAK Mariusz Sebastian Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 61613 21.82
36 4 BUDNER Margareta Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 34540 15.79
36 15 WASZKOWIAK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 52045 23.79
37 1 AUGUSTYN Mieczysław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 76884 34.63
37 2 KUBIAK Janusz Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 52357 23.58
38 1 ALEXANDROWICZ Przemysław Józef Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 108668 35.61
38 11 ZIÓŁKOWSKI Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 120867 39.61
39 6 MICHALAK Paweł Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 48580 27.76
39 12 ZIENTARSKI Piotr Benedykt Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 44492 25.43
40 4 ŁYCZYWEK Włodzimierz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 97139 31.61
40 7 SAUK Jacek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 98644 32.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca