.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 020501 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 5, Jawor ul. Armii Krajowej 9
Gmina Jawor Powiat jaworski Województwo dolnośląskie
Okręg wyborczy nr 1 Okręgowa Komisja Wyborcza Legnica

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2002
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1506
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 716
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 790
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 716
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 716
8. Liczba głosów nieważnych 22
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 694

. . Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BARTNICKI Adam1
2WOLSKI Władysław Adam0
3TOMASZEK Jan Mieczysław0
4FABROWSKI Lech1
5SŁOWICKI Wojciech Stefan0
6KASZEWSKI Jacek0
7CHOJNACKI Grzegorz0
8KOWALCZYK Elżbieta Teresa0
9KADYS Bartłomiej0
10BALKOWSKA Grażyna Teresa0
11PUKŁO Agata Zofia0
12NIECHAJOWICZ Helena0
13LESZCZYK Eugeniusz0
14NATUSIEWICZ Marek Andrzej2
  Razem 4

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKASSA Krystyna0
2SZYMAŃSKI Jan Wojciech0
3LEŚ Jan0
4LICKIEWICZ Krzysztof Bogdan4
5PAWLAK-WOLANIN Agnieszka Anna0
6FILUSZ Zbigniew Zygmunt0
7KARAWAN Jerzy0
8KOZIARZ Marian Władysław0
9ZYCHOWICZ Henryk Stanisław1
10CZUBSKI Antoni0
11ANDRZEJEWSKI Mariusz0
12KASPEREK Damian Jacek0
13PAWLUS Mariusz Maciej0
14DUŻY Grażyna Stefania0
15TUREK Marek Roman0
16KEMONA Grzegorz0
17TYRALIK Michał0
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 40
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŚLUSARCZYK Piotr Jan14
2KUBIŃSKI Marcin Piotr0
3SZWIEC Bartłomiej Jan0
4ROLA Tomasz Jacek0
5TELEGA Mirosław1
6SKOROBOGATY Krzysztof0
7ZIMIRSKI Wojciech Dominik0
8BRZOZOWSKI Robert Mariusz1
9WOŹNY Zbigniew Piotr1
10LISIEWICZ Ryszard Mieczysław1
11KOSTROWICKI Krystyn0
12WIERZBICKI Adam Wiesław0
13NOWACZYK Mariusz Zygmunt0
14OLIWA Kazimierz21
15TARNOWSKI Jarosław Michał0
16KOŁODZIEJ Marcin Tomasz0
17KOPEĆ Kamil Szymon0
18ZABŁOCKA Anna Monika0
19MARKIEWICZ Natalia Barbara0
20JACEWICZ Monika Magdalena0
21SULOWSKA Barbara Grażyna0
22TRYBULSKA Teresa0
23ARDELLI Tomasz Krzysztof1
24BLICHARSKI Jacek0
  Razem 40

. . Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BORYS Piotr7
2CZEKAŃSKA-SMYKALLA Bożena0
3COŁOKIDZI Jan0
4PLUCIŃSKI Radosław Artur0
5BARCIK Krystyna0
6KABAT Ryszard Stanisław0
7ZALEWSKI Zbigniew0
8WYSOCKI Andrzej Jan0
9ŻARCZYŃSKI Adam Tomasz0
10BUSZEWICZ Krzysztof Michał0
11POLAK Władysław Tadeusz0
12KŁÓSEK Ernest Arkadiusz0
13KOŃCZAK Adam Tadeusz0
14PILECKA-LALEWICZ Marta Monika0
15BUGANIK Tomasz Jakub0
16RĘBISZ Jerzy Waldemar1
17KROCZAK Leszek Antoni0
18PISKORZ Robert Ernest0
19MACHAJ Urszula0
  Razem 8

. . Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 23
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ZAKRZEWSKA Elżbieta7
2CICHOŃ Wojciech Andrzej4
3KĘDZIA Cezary0
4KARAMON Artur Grzegorz1
5GUDZ Jarosław Marek1
6WYSPIAŃSKI Józef0
7KROCZAK Elżbieta0
8WĘGLARZ Elżbieta Monika4
9TABAKA Mikołaj0
10DASZKIEWICZ Ryszard2
11SADOWSKI Roman Edward3
12KUCHARZYSZYN Ryszard0
13JÓŹWIK Magdalena1
  Razem 23

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 274
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LIPIŃSKI Adam Józef18
2WITEK Elżbieta Barbara238
3MACHAŁEK Marzena Anna0
4ZUBOWSKI Jan Kazimierz0
5MADZIARCZYK Tadeusz Józef4
6ŁOJEK Ireneusz Waldemar0
7BIAŁY Wacław4
8JASIŃSKI Henryk0
9LICA Wojciech1
10MACKIEWICZ Artur1
11KULCZYCKI Roman Marian0
12CZEKAJŁO Andrzej1
13SZYMAŃSKA Ewa Zofia3
14ZABRZAŃSKI Józef Wojciech0
15BARTMAN Leszek Witold1
16ZEMBIK Wojciech Bolesław0
17JANKA Konrad Rafał0
18KARWAN Jacek0
19ALBER Beata Joanna0
20SKÓRA Krzysztof Ryszard1
21NOWICKI Krzysztof1
22SKOCZEK Bożena1
23NAJDA Ryszard0
24LESZCZYK Wojciech Paweł0
  Razem 274

. . Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 82
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZMAJDZIŃSKI Jerzy Andrzej52
2ZBRZYZNY Ryszard3
3SZEFFER Anna Teresa1
4PONIŹNIK Olgierd0
5KOWALSKA Bronisława12
6PIERZCHALSKI Henryk Piotr0
7GIEBIEŃ Alfred Waldemar0
8ZIELIŃSKI Marek10
9OLCZYŃSKI Jerzy Andrzej0
10PACZÓSKI Piotr Jerzy0
11BUCKA Joanna1
12MOSOŃ Zbigniew0
13REDER-SADOWSKA Jadwiga1
14POLAK-SZPICH Ewa0
15JASIŃSKI Andrzej0
16JABŁOŃSKI Maciej Tomasz1
17DUDEK Mieczysław1
  Razem 82

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 164
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SCHETYNA Grzegorz Juliusz24
2OBRĘBALSKI Marek Adam2
3SAWICKA Beata Dorota7
4PICHLA Wiesław1
5PRZYBYLSKI Cezary Adam1
6WOJNAROWSKI Norbert Ryszard5
7BRODNIAK Roman1
8URBANOWICZ-PRZYSIĘŻNA Elżbieta2
9CYBULSKI Piotr3
10KACZANOWSKI Krzysztof Józef0
11BARAŃSKI Mariusz Grzegorz106
12JAWOR Małgorzata10
13SKRZYDŁOWSKI Adam0
14GODLEWSKI Bogusław0
15DROZD Ewa0
16BAŁAZY Krzysztof Tadeusz0
17MOROZ Albert Tadeusz1
18KRAŚNIAŃSKI Mieczysław Jan0
19SZCZEPANIAK Karol Korneliusz0
20DĄBROWSKI Jarosław Rafał1
  Razem 164

. . Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 0
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LAR Janusz Jerzy0
2ZIĘBA Maria Stefania0
3SKONIECKI Jerzy0
4GOŁĘBIEWSKI Rafał Paweł0
5ZAUSTOWICZ Roman Robert0
6NIEŚPIELAK Edward Stanisław0
7ŚLIWA Izabela Katarzyna0
8KANIUK Kazimierz Zdzisław0
9KITA Henryk0
10POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa0
11JACEK Marzena0
12KUŻDŻAŁ Tomasz Stanisław0
13LOREK-ART Elżbieta0
14MACHOWIAK-MANIAK Iwona0
15ADAMSKI Zygmunt0
16MAZUR Roman Tomasz0
17BENIUK Adam Kazimierz0
  Razem 0

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SAMBORSKI Tadeusz5
2GUCWIŃSKI Antoni0
3RAK Zofia1
4TOKARCZUK Stanisław0
5GOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa3
6SKOWRON Zbigniew0
7CICHURA Jacek0
8SMOLIŃSKI Wojciech Bartłomiej0
9JUREK Zbigniew Maciej0
10BURTNY Kazimierz0
11JAKUBOWICZ Justyna0
12ZAJKO-MINKIEWICZ Krystyna0
13CHRZANOWSKA Mariola Renata1
14PERŁAKOWSKA Stanisława0
15PAŹDZIOR Adam0
16GOTOWAŁA Zbigniew0
17ZIEMBIKIEWICZ Beata Jolanta0
18PŁACZEK Ryszard0
19NIEMIEC Andrzej0
20JĘDRZEJCZAK Grzegorz Jan0
21WALCZYK Włodzimierz Ryszard0
  Razem 10

. . Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Centrum . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRÓL Zbigniew11
2SKOCZEK Sławomir0
3DROBNIK Wojciech Edward0
4WOJCIECHOWSKI Jan0
5PORADA Bolesław0
6HAŁATEK Jędrzej Witold0
7OCHOCKI Tomasz Dominik0
8SZNELER Zdzisław0
9LESZCZYŃSKI Krzysztof0
10BARYLAK Marek Waldemar0
11KOSIOREK Maria0
12POSPIESZYŃSKA Ewa0
13RYBAK Janusz0
14MADERA Medard0
  Razem 11

. . Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1WOŹNIAK Stanisław Aleksander1
2LIBER Jerzy Jan3
3MOSKAL Małgorzata0
4TOMASIEWICZ Izabela0
5KAMIŃSKI Łukasz Piotr0
6SZLENDAK Antoni Zygmunt0
7KOJDER Stanisław0
8POŁUDNIAK Andrzej Marian0
9HERMAN Piotr Maksymilian0
10BACA Henryk1
11ELBL Tomasz Ryszard1
12KUDYBA Maciej Jan1
  Razem 7

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 65
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LITWIN Czesław11
2CIOSEK-ZADROGA Anna Małgorzata10
3BOROWIK Ksawery0
4WILL Andrzej Marian2
5COSTA Hubert Ranjan17
6BIDNYK Mikołaj Adam0
7KOWALSKA Marianna Stefania3
8KUCZYŃSKI Henryk3
9KSIĄŻEK Roman2
10BRYŁKA Włodzimierz3
11PAWLAK Józef3
12JĘDRASZKO Janusz1
13BĄK Stanisław Wacław1
14SZCZECH Kazimierz1
15MALINIAK Roman3
16MAJEWSKA Stefania4
17SKRZYPNIK Tadeusz0
18KULEWICZ Krzysztof0
19WINIARSKI Jan1
20ĆWIKOWSKI Józef0
21LAZARSKI Robert Jan0
22KAWECKA Marzanna0
23NOWAK Ryszard0
  Razem 65

. . Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 0
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1GÓRSKI Józef Bogdan0
2OSTROWSKI Stanisław Jerzy0
3RUDZIŃSKI Andrzej Stanisław0
4ŚWIRSKI Zbigniew Józef0
5WYSOCKI Leszek0
6SZCZEPAŃSKI Adam0
7KASPROWICZ-PLUTA Renata Zofia0
8WYSOCZAŃSKI Michał0
9CZARNECKI Roman Julian0
10ZIELIŃSKA Wanda0
11PULST Genowefa Barbara0
12PEREC Marian0
13KONTOR Krystyna Maria0
14SEMP-MUSIAŁ Janina0
15MARUSIAK Edward0
16DWOJAK Mirosław Józef0
17ZIÓŁKOWSKI Piotr Stanisław0
18PŁOTEK Waldemar0
19TENCZA Ewa0
20CHMIELEWSKA Kazimiera Halina0
21NIEDŹWIECKI Grzegorz0
  Razem 0

. . Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1TYCZYNO Romana0
2SAWICKI Jan1
3JOŁTUCH Edward Marian0
4TABISZ Bogusław Czesław0
5DOLECKI Ryszard0
6PAWLAK Marcin Tadeusz0
7NEUWIEM Władysław0
8POTRYKUS Piotr0
9RATAJ Mariusz Józef0
10JENDZA Stanisław0
11MICHALSKI Grzegorz Kazimierz0
12WANIEWSKI Stanisław0
  Razem 1


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top