.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 7.35 w dniu 26 września 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 15 058 obwodach stanowiących 59.84 % ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 17 342 849 osób;
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 6 806 442 osób;
3) frekwencja wyniosła 39.25 %;
4) liczba kart ważnych 6 797 435 kart;
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 6 539 481 głosy;
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:
nr
listy
nazwa
komitetu
liczba
uzyskanych głosów
%
uzyskanych głosów
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 62 477 0.96
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 54 550 0.83
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 511 984 7.83
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl 156 300 2.39
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 241 889 3.70
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 737 067 26.56
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 715 386 10.94
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 574 590 24.08
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 18 742 0.29
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 465 207 7.11
11 Komitet Wyborczy Centrum 12 940 0.20
12 Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke 97 447 1.49
13 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 9 885 0.15
14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca 5 362 0.08
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 813 686 12.44
16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 6 513 0.10
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 13 558 0.21
18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 4 285 0.07
19
okręg nr 4
Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 810 0.01
19
okręg nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 868 0.01
19
okręg nr 21
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 31 245 0.48
19
okręg nr 29
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 4 690 0.07
7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:
nr
listy
nazwa
komitetu
%
uzyskanych głosów
liczba
uzyskanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 0.96 0
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 0.83 0
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 7.83 36
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl 2.39 0
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 3.70 0
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 26.56 151
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 10.94 51
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 24.08 123
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 0.29 0
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 7.11 30
11 Komitet Wyborczy Centrum 0.20 0
12 Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke 1.49 0
13 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 0.15 0
14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca 0.08 0
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 12.44 67
16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 0.10 0
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 0.21 0
18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 0.07 0
19
okręg nr 4
Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 0.01 0
19
okręg nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 0.01 0
19
okręg nr 21
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 0.48 2
19
okręg nr 29
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 0.07 0
8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w 15 469 obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:
Lp.Nazwa komitetuLiczba uzyskanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 48
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 27
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 6
4 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4
5 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 10
6 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 1
7 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 1
8 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza 1
9 Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 1
10 Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza 1

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top