.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / sławieński, pow. / Malechowo, gm.
Malechowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6723
Powierzchnia: 226.63 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5024
Liczba wydanych kart: 1840
Liczba głosów oddanych: 1839
Liczba głosów ważnych: 1826
 36.62%
brak36.21%37.23%38.25%39.27%40.29%41.31%42.33%43.35%44.37%45.39% 
............
danych37.22%38.24%39.26%40.28%41.30%42.32%43.34%44.36%45.38%46.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora231.26
2BOROWSKI Marek Stefan1669.09
3BUBEL Leszek Henryk20.11
5ILASZ Liwiusz Marian10.05
6KACZYŃSKI Lech Aleksander34919.11
7KALINOWSKI Jarosław251.37
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard130.71
9LEPPER Andrzej Zbigniew79943.76
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek44324.26
14TYMIŃSKI Stanisław50.27
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Niemicy103339039038937.75
2Gimnazjum w Malechowie163960059959736.61
3Szkoła Podstawowa w Lejkowie125941441441132.88
4Szkoła Podstawowa w Ostrowcu109343643642939.89
  Malechowo, gm. 5024 1840 1839 1826 36.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca