.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / pyrzycki, pow. / Warnice, gm.
Warnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3597
Powierzchnia: 85.86 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2680
Liczba wydanych kart: 1144
Liczba głosów oddanych: 1144
Liczba głosów ważnych: 1136
 42.69%
brak33.06%34.44%35.82%37.20%38.58%39.96%41.34%42.72%44.10%45.48% 
............
danych34.43%35.81%37.19%38.57%39.95%41.33%42.71%44.09%45.47%46.86% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora151.32
2BOROWSKI Marek Stefan564.93
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian10.09
6KACZYŃSKI Lech Aleksander26423.24
7KALINOWSKI Jarosław322.82
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard121.06
9LEPPER Andrzej Zbigniew51645.42
11PYSZKO Jan10.09
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek23620.77
14TYMIŃSKI Stanisław30.26
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Strażaka w Warnicach, 74-201 WARNICE163470470469843.08
2Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie, 74-211 Brzesko Stary Przylep104644044043842.07
  Warnice, gm. 2680 1144 1144 1136 42.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca