.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / pyrzycki, pow. / Kozielice, gm.
Kozielice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2716
Powierzchnia: 94.51 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2063
Liczba wydanych kart: 809
Liczba głosów oddanych: 809
Liczba głosów ważnych: 803
 39.21%
brak33.06%34.44%35.82%37.20%38.58%39.96%41.34%42.72%44.10%45.48% 
............
danych34.43%35.81%37.19%38.57%39.95%41.33%42.71%44.09%45.47%46.86% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora40.50
2BOROWSKI Marek Stefan465.73
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian40.50
6KACZYŃSKI Lech Aleksander20225.16
7KALINOWSKI Jarosław182.24
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.50
9LEPPER Andrzej Zbigniew26232.63
11PYSZKO Jan10.12
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek25231.38
14TYMIŃSKI Stanisław101.25
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Kozielicach132347947947836.21
2Wiejski Dom Kultury w Tetyniu74033033032544.59
  Kozielice, gm. 2063 809 809 803 39.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca