.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Będzino, gm.
Będzino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9340
Powierzchnia: 180.92 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7150
Liczba wydanych kart: 2890
Liczba głosów oddanych: 2889
Liczba głosów ważnych: 2857
 40.42%
brak35.33%36.73%38.13%39.53%40.93%42.33%43.73%45.13%46.53%47.93% 
............
danych36.72%38.12%39.52%40.92%42.32%43.72%45.12%46.52%47.92%49.33% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora481.68
2BOROWSKI Marek Stefan2308.05
3BUBEL Leszek Henryk30.11
5ILASZ Liwiusz Marian80.28
6KACZYŃSKI Lech Aleksander58820.58
7KALINOWSKI Jarosław923.22
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard331.16
9LEPPER Andrzej Zbigniew83629.26
11PYSZKO Jan40.14
12SŁOMKA Adam Andrzej50.18
13TUSK Donald Franciszek100035.00
14TYMIŃSKI Stanisław100.35
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstwowa Mścice231595995895241.43
2Dom Kultury Będzino99743743742843.83
3Świetlica Borkowice88433833833238.24
4Dom Kultury Dobrzyca141846946946233.07
5Szkoła Podstawowa Tymień89536136135940.34
6Szkoła Podstawowa Jamno64132632632450.86
  Będzino, gm. 7150 2890 2889 2857 40.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca