.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / kamieński, pow. / Świerzno, gm.
Świerzno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4367
Powierzchnia: 140.2 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3258
Liczba wydanych kart: 1115
Liczba głosów oddanych: 1115
Liczba głosów ważnych: 1105
 34.22%
brak34.22%35.70%37.18%38.66%40.14%41.62%43.10%44.58%46.06%47.54% 
............
danych35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.02% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora111.00
2BOROWSKI Marek Stefan15013.57
3BUBEL Leszek Henryk30.27
5ILASZ Liwiusz Marian20.18
6KACZYŃSKI Lech Aleksander15714.21
7KALINOWSKI Jarosław131.18
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.90
9LEPPER Andrzej Zbigniew33430.23
11PYSZKO Jan10.09
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek42138.10
14TYMIŃSKI Stanisław30.27
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Świerznie95234534534536.24
2Szkoła Podstawowa w Gostyniu77928328328136.33
3Świetlica wiejska w Chominie52716216215530.74
4Szkoła Podstawowa w Stuchowie100032532532432.50
  Świerzno, gm. 3258 1115 1115 1105 34.22

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca