.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / kamieński, pow. / Kamień Pomorski, gm.
Kamień Pomorski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14915
Powierzchnia: 208.57 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 12051
Liczba wydanych kart: 5339
Liczba głosów oddanych: 5338
Liczba głosów ważnych: 5308
 44.30%
brak34.22%35.70%37.18%38.66%40.14%41.62%43.10%44.58%46.06%47.54% 
............
danych35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.02% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora851.60
2BOROWSKI Marek Stefan76914.49
3BUBEL Leszek Henryk90.17
5ILASZ Liwiusz Marian140.26
6KACZYŃSKI Lech Aleksander110420.80
7KALINOWSKI Jarosław561.06
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard591.11
9LEPPER Andrzej Zbigniew90216.99
11PYSZKO Jan10.02
12SŁOMKA Adam Andrzej40.08
13TUSK Donald Franciszek229443.22
14TYMIŃSKI Stanisław110.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamień Pomorski Plac Katedralny 5236011921191118550.51
2Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kamień Pomorski ul. Kopernika 22200690090089744.87
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamień Pomorski ul. Wolińska 9218810161016100446.44
4Liceum Ogólnokształcące, Kamień Pomorski ul. Konopnickiej 19160575975975847.29
5Szkoła Podstawowa we Wrzosowie, Wrzosowo70427227227238.64
6Świetlica OSP w Trzebieszewie, Trzebieszewo52220120120138.51
7Szkoła Podstawowa w Jarszewie, Jarszewo87032732732637.59
8Technikum Rolnicze w Benicach, Benice39714514514436.52
9Szkoła Podstawowa w Górkach Pomorskich, Górki Pomorskie107232332332230.13
10Szpital Powiatowy w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 103499926.47
11Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie8832323036.36
12Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Buniewicach16512512512275.76
13Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim ul. Kościuszki 134038383895.00
  Kamień Pomorski, gm. 12051 5339 5338 5308 44.30

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca