.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / kamieński, pow. / Golczewo, gm.
Golczewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6262
Powierzchnia: 175.39 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4747
Liczba wydanych kart: 1960
Liczba głosów oddanych: 1960
Liczba głosów ważnych: 1949
 41.29%
brak34.22%35.70%37.18%38.66%40.14%41.62%43.10%44.58%46.06%47.54% 
............
danych35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.02% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora261.33
2BOROWSKI Marek Stefan25413.03
3BUBEL Leszek Henryk20.10
5ILASZ Liwiusz Marian60.31
6KACZYŃSKI Lech Aleksander44822.99
7KALINOWSKI Jarosław381.95
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.72
9LEPPER Andrzej Zbigniew39920.47
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek75738.84
14TYMIŃSKI Stanisław30.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ogólnokształcących w Golczewie ul.Szkolna 2224110931093108848.77
2Dom Strażaka w Golczewie ul.Niepodległości 34114033333333229.21
3Wiejski Ośrodek Kultury w Wysokiej Kamieńskiej ul.Spółdzielcza 2136653453452939.09
  Golczewo, gm. 4747 1960 1960 1949 41.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca