.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Przybiernów, gm.
Przybiernów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5349
Powierzchnia: 228.68 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4084
Liczba wydanych kart: 1494
Liczba głosów oddanych: 1494
Liczba głosów ważnych: 1481
 36.58%
brak34.84%36.03%37.22%38.41%39.60%40.79%41.98%43.17%44.36%45.55% 
............
danych36.02%37.21%38.40%39.59%40.78%41.97%43.16%44.35%45.54%46.74% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora161.08
2BOROWSKI Marek Stefan1439.66
3BUBEL Leszek Henryk30.20
5ILASZ Liwiusz Marian30.20
6KACZYŃSKI Lech Aleksander40927.62
7KALINOWSKI Jarosław412.77
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard151.01
9LEPPER Andrzej Zbigniew36624.71
11PYSZKO Jan40.27
12SŁOMKA Adam Andrzej20.14
13TUSK Donald Franciszek47632.14
14TYMIŃSKI Stanisław30.20
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Przybiernowie, ul. Kościuszki204177477476837.92
2Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach, ul. Lipowa139044344343931.87
3Szkoła Podstawowa w Budzieszewicach, Budzieszewice 865327727727442.42
  Przybiernów, gm. 4084 1494 1494 1481 36.58

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca