.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Osina, gm.
Osina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2943
Powierzchnia: 101.92 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2182
Liczba wydanych kart: 945
Liczba głosów oddanych: 945
Liczba głosów ważnych: 936
 43.31%
brak34.84%36.03%37.22%38.41%39.60%40.79%41.98%43.17%44.36%45.55% 
............
danych36.02%37.21%38.40%39.59%40.78%41.97%43.16%44.35%45.54%46.74% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora141.50
2BOROWSKI Marek Stefan909.62
3BUBEL Leszek Henryk10.11
5ILASZ Liwiusz Marian30.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander20321.69
7KALINOWSKI Jarosław151.60
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.43
9LEPPER Andrzej Zbigniew26027.78
11PYSZKO Jan10.11
12SŁOMKA Adam Andrzej30.32
13TUSK Donald Franciszek33836.11
14TYMIŃSKI Stanisław40.43
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Publicznych im. B. Malinowskiego w Osinie143659659659041.50
2Świetlica wiejska w Węgorzach74634934934646.78
  Osina, gm. 2182 945 945 936 43.31

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca