.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Recz, gm.
Recz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5986
Powierzchnia: 180.13 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4501
Liczba wydanych kart: 1439
Liczba głosów oddanych: 1439
Liczba głosów ważnych: 1426
 31.97%
brak29.57%30.69%31.81%32.93%34.05%35.17%36.29%37.41%38.53%39.65% 
............
danych30.68%31.80%32.92%34.04%35.16%36.28%37.40%38.52%39.64%40.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora181.26
2BOROWSKI Marek Stefan16411.50
3BUBEL Leszek Henryk10.07
5ILASZ Liwiusz Marian50.35
6KACZYŃSKI Lech Aleksander28119.71
7KALINOWSKI Jarosław251.75
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard110.77
9LEPPER Andrzej Zbigniew43430.43
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.14
13TUSK Donald Franciszek47733.45
14TYMIŃSKI Stanisław80.56
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Reczu, ul. Ratuszowa 29118046646646239.49
2Szkoła Podstawowa w Reczu ul.Ratuszowa 29122451951951442.40
3Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Reczu, ul. Ratuszowa 27209745445445021.65
  Recz, gm. 4501 1439 1439 1426 31.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca