.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Drawno, gm.
Drawno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5561
Powierzchnia: 321.09 km2
Zaludnienie: 17 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4279
Liczba wydanych kart: 1649
Liczba głosów oddanych: 1649
Liczba głosów ważnych: 1632
 38.54%
brak29.57%30.69%31.81%32.93%34.05%35.17%36.29%37.41%38.53%39.65% 
............
danych30.68%31.80%32.92%34.04%35.16%36.28%37.40%38.52%39.64%40.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora181.10
2BOROWSKI Marek Stefan17610.78
3BUBEL Leszek Henryk10.06
5ILASZ Liwiusz Marian50.31
6KACZYŃSKI Lech Aleksander29418.01
7KALINOWSKI Jarosław462.82
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard291.78
9LEPPER Andrzej Zbigniew44227.08
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.12
13TUSK Donald Franciszek61337.56
14TYMIŃSKI Stanisław60.37
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Drawnie, ul. Szkolna 25152166766766343.85
2Szkoła Podstawowa w Drawnie, ul. Szkolna 25.89333933933637.96
3Barnimie /Świetlica wiejska/.90629529529332.56
4Świetlica wiejska w Brzezinach.42117617617441.81
5Świetlica wiejska w Święciechowie44816216215836.16
6Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach901010811.11
  Drawno, gm. 4279 1649 1649 1632 38.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca