.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / choszczeński, pow. / Bierzwnik, gm.
Bierzwnik, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5146
Powierzchnia: 238.92 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3941
Liczba wydanych kart: 1542
Liczba głosów oddanych: 1542
Liczba głosów ważnych: 1528
 39.13%
brak29.57%30.69%31.81%32.93%34.05%35.17%36.29%37.41%38.53%39.65% 
............
danych30.68%31.80%32.92%34.04%35.16%36.28%37.40%38.52%39.64%40.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora120.79
2BOROWSKI Marek Stefan1419.23
3BUBEL Leszek Henryk10.07
5ILASZ Liwiusz Marian60.39
6KACZYŃSKI Lech Aleksander28418.59
7KALINOWSKI Jarosław251.64
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.52
9LEPPER Andrzej Zbigniew56637.04
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek48031.41
14TYMIŃSKI Stanisław50.33
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum Publiczne w Bierzwniku175276976976343.89
2Szkoła Podstawowa w Łasku138948448447834.85
3Szkoła Podstawowa w Zieleniewie80028928928736.13
  Bierzwnik, gm. 3941 1542 1542 1528 39.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca