.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Ostroróg, gm.
Ostroróg, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4895
Powierzchnia: 84.99 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3742
Liczba wydanych kart: 1476
Liczba głosów oddanych: 1476
Liczba głosów ważnych: 1467
 39.44%
brak37.39%38.66%39.93%41.20%42.47%43.74%45.01%46.28%47.55%48.82% 
............
danych38.65%39.92%41.19%42.46%43.73%45.00%46.27%47.54%48.81%50.09% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora171.16
2BOROWSKI Marek Stefan18512.61
3BUBEL Leszek Henryk30.20
5ILASZ Liwiusz Marian10.07
6KACZYŃSKI Lech Aleksander39526.93
7KALINOWSKI Jarosław261.77
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.27
9LEPPER Andrzej Zbigniew26718.20
11PYSZKO Jan20.14
12SŁOMKA Adam Andrzej20.14
13TUSK Donald Franciszek56138.24
14TYMIŃSKI Stanisław40.27
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Strażnica OSP, Ostroróg ul. J. Ostroroga 8155174774773948.16
2Urząd Miasta i Gminy, Ostroróg Wroniecka 14219172972972833.27
  Ostroróg, gm. 3742 1476 1476 1467 39.44

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca