.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / szamotulski, pow. / Obrzycko, m.
Obrzycko, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2294
Powierzchnia: 3.72 km2
Zaludnienie: 616 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1768
Liczba wydanych kart: 885
Liczba głosów oddanych: 885
Liczba głosów ważnych: 880
 50.06%
brak37.39%38.66%39.93%41.20%42.47%43.74%45.01%46.28%47.55%48.82% 
............
danych38.65%39.92%41.19%42.46%43.73%45.00%46.27%47.54%48.81%50.09% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora60.68
2BOROWSKI Marek Stefan10612.05
3BUBEL Leszek Henryk10.11
5ILASZ Liwiusz Marian70.80
6KACZYŃSKI Lech Aleksander25729.20
7KALINOWSKI Jarosław80.91
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.91
9LEPPER Andrzej Zbigniew11813.41
11PYSZKO Jan10.11
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek36641.59
14TYMIŃSKI Stanisław20.23
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, Obrzycko, Plac Lipowy 12176888588588050.06
  Obrzycko, m. 1768 885 885 880 50.06

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca