.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Święciechowa, gm.
Święciechowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7157
Powierzchnia: 134.97 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5366
Liczba wydanych kart: 2459
Liczba głosów oddanych: 2458
Liczba głosów ważnych: 2439
 45.83%
brak45.48%46.17%46.86%47.55%48.24%48.93%49.62%50.31%51.00%51.69% 
............
danych46.16%46.85%47.54%48.23%48.92%49.61%50.30%50.99%51.68%52.38% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora361.48
2BOROWSKI Marek Stefan2389.76
3BUBEL Leszek Henryk30.12
5ILASZ Liwiusz Marian110.45
6KACZYŃSKI Lech Aleksander54922.51
7KALINOWSKI Jarosław773.16
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard251.03
9LEPPER Andrzej Zbigniew48820.01
11PYSZKO Jan50.21
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek99940.96
14TYMIŃSKI Stanisław80.33
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół, Święciechowa ul. Szkolna 15198910771077106654.15
2Zespół Szkół, Święciechowa ul. Rynek 14147448948848733.18
3Zespół Szkół, Lasocice ul. Szkolna 1393443943943547.00
4Zespół Szkół, Długie Stare ul. Leszczyńska 196945445445146.85
  Święciechowa, gm. 5366 2459 2458 2439 45.83

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca