.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Lipno, gm.
Lipno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5729
Powierzchnia: 103.43 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4200
Liczba wydanych kart: 2113
Liczba głosów oddanych: 2113
Liczba głosów ważnych: 2095
 50.31%
brak45.48%46.17%46.86%47.55%48.24%48.93%49.62%50.31%51.00%51.69% 
............
danych46.16%46.85%47.54%48.23%48.92%49.61%50.30%50.99%51.68%52.38% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora281.34
2BOROWSKI Marek Stefan1708.11
3BUBEL Leszek Henryk20.10
5ILASZ Liwiusz Marian20.10
6KACZYŃSKI Lech Aleksander53525.54
7KALINOWSKI Jarosław522.48
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard200.95
9LEPPER Andrzej Zbigniew46522.20
11PYSZKO Jan20.10
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek80738.52
14TYMIŃSKI Stanisław110.53
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Górka Duchowna 12,93849849849153.09
2Szkoła Podstawowa, Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 68118363463463253.59
3Szkoła Podstawowa, Wilkowice, ul. Szkolna 28109856356355751.28
4Szkoła Podstawowa, Goniembice nr 2998141841841542.61
  Lipno, gm. 4200 2113 2113 2095 50.31

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca