.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / koniński, pow. / Rychwał, gm.
Rychwał, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8523
Powierzchnia: 117.82 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6425
Liczba wydanych kart: 2973
Liczba głosów oddanych: 2973
Liczba głosów ważnych: 2928
 46.27%
brak39.11%40.02%40.93%41.84%42.75%43.66%44.57%45.48%46.39%47.30% 
............
danych40.01%40.92%41.83%42.74%43.65%44.56%45.47%46.38%47.29%48.21% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora230.79
2BOROWSKI Marek Stefan1595.43
3BUBEL Leszek Henryk40.14
5ILASZ Liwiusz Marian100.34
6KACZYŃSKI Lech Aleksander76326.06
7KALINOWSKI Jarosław1163.96
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard210.72
9LEPPER Andrzej Zbigniew122241.73
11PYSZKO Jan20.07
12SŁOMKA Adam Andrzej40.14
13TUSK Donald Franciszek59620.36
14TYMIŃSKI Stanisław80.27
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych86542842842149.48
2Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie72933833833446.36
3Szkoła Podstawowa w Rychwale228810781078106547.12
4Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich82135635634243.36
5Szkoła Podstawowa w Siąszycach47020620620443.83
6Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej77631631631440.72
7Szkoła Podstawowa w Grochowach47625125124852.73
  Rychwał, gm. 6425 2973 2973 2928 46.27

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca