.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / jarociński, pow. ...
jarociński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 71505
Powierzchnia: 587.7 km2
Zaludnienie: 121 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 54958
Liczba wydanych kart: 26763
Liczba głosów oddanych: 26755
Liczba głosów ważnych: 26515
 48.70%
brak43.04%43.88%44.72%45.56%46.40%47.24%48.08%48.92%49.76%50.60% 
............
danych43.87%44.71%45.55%46.39%47.23%48.07%48.91%49.75%50.59%51.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora3491.32
2BOROWSKI Marek Stefan329912.44
3BUBEL Leszek Henryk390.15
5ILASZ Liwiusz Marian910.34
6KACZYŃSKI Lech Aleksander694726.20
7KALINOWSKI Jarosław6012.27
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard3251.23
9LEPPER Andrzej Zbigniew616923.27
11PYSZKO Jan140.05
12SŁOMKA Adam Andrzej260.10
13TUSK Donald Franciszek860032.43
14TYMIŃSKI Stanisław550.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300601Jaraczewo, gm.625232143214318451.41
300602Jarocin, gm.3523117581175751741149.90
300603Kotlin, gm.537123122310228943.05
300604Żerków, gm.810436563656363145.11
  jarociński, pow. 54958 26763 26755 26515 48.70

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca