.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. ...
bieruńsko-lędziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55773
Powierzchnia: 156.68 km2
Zaludnienie: 355 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 43463
Liczba wydanych kart: 22765
Liczba głosów oddanych: 22759
Liczba głosów ważnych: 22623
 52.38%
brak49.22%50.55%51.88%53.21%54.54%55.87%57.20%58.53%59.86%61.19% 
............
danych50.54%51.87%53.20%54.53%55.86%57.19%58.52%59.85%61.18%62.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora2431.07
2BOROWSKI Marek Stefan15046.65
3BUBEL Leszek Henryk130.06
5ILASZ Liwiusz Marian660.29
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1077647.63
7KALINOWSKI Jarosław1780.79
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2701.19
9LEPPER Andrzej Zbigniew19808.75
11PYSZKO Jan150.07
12SŁOMKA Adam Andrzej170.08
13TUSK Donald Franciszek752733.27
14TYMIŃSKI Stanisław340.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
241401Bieruń, m.1553580068005796551.54
241404Bojszowy, gm.499931243124310562.49
241405Chełm Śląski, gm.444922522252222550.62
241402Imielin, m.616033193317330453.88
241403Lędziny, m.1232060646061602449.22
  bieruńsko-lędziński, pow. 43463 22765 22759 22623 52.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca