.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Pietrowice Wielkie, gm.
Pietrowice Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7204
Powierzchnia: 68.07 km2
Zaludnienie: 105 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5736
Liczba wydanych kart: 1904
Liczba głosów oddanych: 1904
Liczba głosów ważnych: 1889
 33.19%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora180.95
2BOROWSKI Marek Stefan975.13
3BUBEL Leszek Henryk10.05
5ILASZ Liwiusz Marian40.21
6KACZYŃSKI Lech Aleksander36119.11
7KALINOWSKI Jarosław261.38
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard231.22
9LEPPER Andrzej Zbigniew30015.88
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.11
13TUSK Donald Franciszek105455.80
14TYMIŃSKI Stanisław30.16
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Informacji, ul. Szkolna 5, Pietrowice Wielkie225181181180136.03
2Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie, ul. Powstańców Śl. 91, Pawłów87028428428332.64
3Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach, ul. Szkolna 19, Krowiarki88923923923826.88
4Wiejskie Centrum Kultury, ul. Szkolna 1, Maków53216416416230.83
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich Szkoła Filialna w Cyprzanowie, ul. Szkolna 1, Cyprzanów63020420420432.38
6Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach, ul. Szkolna 1, Samborowice56420220220135.82
  Pietrowice Wielkie, gm. 5736 1904 1904 1889 33.19

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca